Tag Archives: بهترین مهد

معیارهای انتخاب مهد کودک خوب

یک مهد کودک خوب محلی با جوی لطیف و شاد است که کودک را برای ورود به محیط دبستان آماده می‌کند. با وجود اینکه هیچ برنامه‌ی آموزشی کامل نیست اما حتما برخی از مهدکودک ها از سایر رقبا بهترند. سعی کنید بهترین‌شان را گزینش کنید تا فرزند شما شروع خوبی داشته باشد.

در اولین قدم می بایست برنامه های پیش دبستانی مورد نظرتان را برای آموزش کودکان ارزیابی کنید. مهد کودک این فرصت را برای کودکان فراهم می‌کند تا فرزندتان مهارت های مهم اجتماعی، حسی، حل مسئله و مطالعه کردن را فرا گرفته و در آینده از آن استفاده کند.